تبلیغاتهمایش جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش گفتگوهای فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) با مشارکت نهادهای علمی ایران و عرب  همایش جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی برگزار می کند.

این همایش از مجموعه کمیسیون های تخصصی همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب و در جهت گسترش تعامل و گفتگوهای فرهنگی است.

دبیرخانه این همایش از پژوهشگران و فرهیختگان برای ارائه مقاله در محورهای ذیل دعوت به عمل می آورد: نقش زنان مسلمان در توسعه فرهنگی جوامع اسلامی، نقش زنان در ترویج فرهنگ گفتگو، نقش اجتماعی زنان در تعاملات گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب، دستاوردهای ایران و کشورهای عربی در مورد زنان، نقش آفرینی زنان ایران و عرب از طریق نهادسازی های ملی و بین المللی، زن، خانواده و سبک زندگی اسلامی دو  رویکرد ایرانی و عربی، آسیب های افراطی گری نسبت به زنان و حقوق آنان در جوامع اسلامی، ظرفیت های زنان ایرانی و عرب در آموزش وتولید علم، تجربه های زنان ایرانی و عرب در حوزه مدیریت و نقش زنان در کاهش آسی پذیری فرهنگی.

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۱۵ دی ماه و زمان برگزاری همایش سوم بهمن ماه است.

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات