تبلیغاتعمده هدف تمدن اسلامی ایرانی، پیشرفت کشورمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق واعظ‌ زاده رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در دهمین کنگره «پیشگامان پیشرفت» که به همت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: امروز که با تلاش دوستان نسخه پیش‌نویس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه شده این کنگره فرصتی برای ارزیابی، نقد و ارتقای آن است.

وی افزود: در این کنگره تدابیر درج شده در پیش‌نویس حاضر به لحاظ علمی بررسی می‌شود که آیا با آن طی ۵۰ سال آینده می‌توان به تمدن نوین ایرانی اسلامی در کل جهان دست یافت.

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه مجموعه دستاوردها و ماحصل مادی و معنوی جوامع بشری تمدن نام دارد، عنوان کرد: بسیاری از تمدن‌های محلی هستند اما تعداد تمدن‌های جهانی کم است که با گذشت هزاران سال به وجود آمدند.

واعظ‌ زاده افزود: امروز تمدن اروپایی یا تمدن اسلامی وجود دارد اما چیزی به نام تمدن آمریکایی وجود ندارد بلکه آنچه ما شنیدیم فرهنگ آمریکایی است، منشأ تمدن اسلامی قرآن و وحی است که چند قرن بعد از پیامبر(ص) در قالب علم، هنر، معماری و ... ظاهر شد.

وی با تاکید بر اینکه تمدن‌سازی به زمان زیادی نیاز دارد، اظهار داشت: نباید تصور کرد که طی چند دهه می‌توان به یک تمدن بزرگ رسید اما اینکه الگوی اولیه ما برای ۵۰ سال تدوین شده باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا هدف‌گذاری آن واقعی یا غیرواقعی است.

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، افزود: اگر ما نتوانیم برخی ابهامات الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی را برطرف کنیم از سوی جامعه انسانی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

واعظ زاده با بیان اینکه عمده هدف تمدن اسلامی ایرانی، پیشرفت کشورمان است، ابراز کرد: برای تمدن‌سازی اسلامی ایرانی در کشورمان باید با استفاده از قابلیت‌هایی که داریم همه داشته‌های خود را ارائه دهیم در غیراین صورت نمی‌توان به آینده امیدوار بود.

وی افزود: به عنوان مثال در تمدن‌سازی اسلامی ایرانی طی ۵۰ سال آینده لازم به خلق زبان جدید نیست چراکه زبان فارسی در طول هزاران سال به کمال و ثبات خود رسیده است.

رییس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه در خودیابی برای تمدن سازی ما ثروت‌های فراوانی داریم که هنوز به آنها نپرداختیم، گفت: ما باید با استفاده از ظرفیت و توانایی‌های تمدنی امروز و دیروز خود تصویری درست نسبت به آینده داشته باشیم، به عنوان مثال همانگونه که در گذشته ایران محل عبور جاده ابریشم بوده است امروز هم می‌تواند یک جاده ترانزیتی مهم و قابل استفاده برای کشورمان باشد.

واعظ زاده افزود: در خودیابی باید از همه دستاوردهای بشری که با مبانی اعتقادی ما در تضاد نیست استفاده کنیم چرا که خداوند همه هوش و استعداد را به یک ملت یا یک سرزمین نداده است، ما باید بدون افراط و تفریط با استفاده از داشته‌های دیگران در همه زمینه‌ها تولیدات بهتری داشته باشیم.

وی در پایان با اشاره به فرمایشی از رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه ما از شاگردی کردن ابایی نداریم، البته همیشه شاگرد ماندن درست نیست و باید استاد شد، خاطرنشان کرد: اگر ما بر اساس این فرمایش ایشان رفتار کنیم تمدن‌سازی اسلامی ایرانی طی ۵۰ سال آینده دور از ذهن نیست.

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات