تبلیغاتشصت و سومین فصلنامه اقتصاد اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی منتشر شد.

در این فصلنامه مقاله های زیر را می خوانید:

ـ اجتهاد چند مرحله ای روش پژوهش استنباط مسائل فقه اقتصادی / سیدعباس موسویان و رسول خوانساری

 بررسی عملکرد اقتصاد ایران از دید عدالت(با پافشاری بر رویکرد امام علی(ع) در عهدنامه مالک اشتر(ره))/ محمدرضا یوسفی شیخ رباط و مهناز زندیه

ـ پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره) / حسن سبحانی و علی اصغر قائمی نیا

ـ نظریه بازی ها به مثابه ابزاری برای فلسفه اخلاق؛ تبیینی تاریخی و  تحلیلی انتقادی/ سیدهادی عربی، محمدهادی زاهدی وفا، محمدجواد رضائی و مهدی موحدی بکنظر

ـ کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی(مورد مطالعه قراردادهای بانکی) / محمدنقی نظرپور، ناصر الهی و سیدمهدی میرحسینی
ـ عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی(مطالعه موردی: آموزش و پرورش) /  هادی امیری، آرمان روشندل و فاطمه صادق پور

فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی، توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر گردیده است.

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات