تبلیغاتبرگزاری همایش نسلی سالم در پرتو فناوری های نوین

به گزارش ميگنا؛ این همایش در نظر دارد تا با دعوت از صاحبنظران بین المللی، راهکارهای پرورش نسلی هوشمند و سالم را با بررسی تجارب بین المللی تسهیل نموده و بستر سازی علمی لازم را برای انجام فعالیت های علمی و اجرایی فراهم آورد.

در همایش نسلی سالم در پرتو فناوری های نوین تلاش شده تا با هم افزایی و خردجمعی سازمان ها، فرصتی ارزشمند و مطلوب برای بررسی راهکارهای علمی و نوین دنیا در پرورش نسلی هوشمند، خلاق و با استعداد فراهم شود.

همایش حاضر یکی از نخستین تلاش های علمی صورت گرفته شده در زمینه فناوری، کودک و نوجوان در کشور محسوب می شود.

در حال حاضر این حوزه به عنوان یکی از زمینه های مطالعاتی مهم در دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی مطرح دنیا مورد توجه بسیاری واقع شده است.

گروههای پژوهشی مختلفی در زمینه فناوری، توسعه و کودک شکل گرفته اند که به مباحثی همچون اثرات فناوری بر ابعاد مختلف سلامت کودک و نوجوان، نقش مثبت و منفی فناوری در بحث توسعه، یادگیری و رفتار کودکان و نوجوانان و یا جایگاه فناوری در رشد و تکامل همه جانبه کودکان(ECD) می پردازند.

در همین راستا همایش نسلی سالم در پرتو فناوری های نوین به عنوان نخستین همایش ملی در زمینه فناوری و کودک و نوجوان در نظر دارد مبنایی را برای گسترش و ارتقای دانش در این حوزه فراهم سازد.

همایش نسلی سالم در پرتو فناوری‌های نوین 27 و 28 بهمن ماه در سالم جابر این حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به این همایش امتیاز بازآموزی اعطا کرده است. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس اینترنتی همایش hgnt.sharif.ir مراجعه نمایید.
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات